Tieteellinen tieto verkossa

Ongelma: verkosta ei tahdo löytyä laadukasta ja syvällistä tietoa tieteellisistä perusasioista suomen kielellä. Tähän tilanteeseen törmää jatkuvasti, eikä asia tunnu viime vuosina parantuneen. Tietoa löytää edelleen lähinnä vain kirjoista.

Vanhemmalle polvelle tämä ei välttämättä vaikuta ongelmalta: kirjojahan on käytetty jo iät ja ajat. Mutta nuoremmille, netin keskellä kasvaneille kirjat voivat jäädä etäisiksi tiedonhaun keskittyessä luontevasti verkkoon. Usein kuulee sanottavan nuoremman polven asenteesta tietoon ”jos sitä ei ole netissä, se ei ole tärkeää”.

Verkossa on kyllä tieteellistä tietoa suomeksikin, mutta se on säännönmukaisesti suppeaa (esim. uutisia, tiedotteita, luentomateriaalia asioita ranskalaisin viivoin) tai sen laadun kanssa on niin ja näin (monet suomenkielisen Wikipedian artikkelit (ainakin toistaiseksi?)). Laajempia tiedejulkaisujakin löytyy (ks. esim. Suomen ympäristökeskuksen), mutta ne yleensä vaativat alan tuntemista ennalta tai ovat viranomaisille/ammattilaisille suunnattuja raportteja, joilla on vähän käyttöä yleisölle.

Esimerkki: Evoluutio

Yksi räikeä esimerkki biologian alalta on evoluution ja evoluutioteorian esittely. Evoluutio on yksi biologian keskeisimmistä käsitteistä ja evoluutioteoria sen tieteellinen selitysmalli. (Mikään ei käy järkeen biologiassa, paitsi evoluution valossa kuuluu Theodosius Dobzhanskyn tunnettu lause). Kun sanoilla evoluutio ja evoluutioteoria tekee haun suosituilla Google.fi:llä (20 ensimmäistä sivua), MSN.fi:llä (10 sivua), ja Suomi24:llä (10 sivua) on tuloksena 27 eri sivua, jotka jakautuvat aiheittain seuraavasti:

Sivun aihe

 • tieteellinen 52 %
  • perustietoja 26 %
  • soveltamista 11 %
  • silpputietoa 15 %
 • epätieteellinen 33 %
  • luomisoppi 33 %
 • ei biologiaan liittyvä tai ei suomenkielinen 15 %

(ks. sama piirakkakaaviona)

Puolet sivuista on jotakuinkin tieteellisiä, kolmasosa epätieteellisiä ja loput eivät liity aiheeseen tai ovat muulla kielellä kuin suomeksi. Neljäsosa sivuista tarjoaa perustietoja evoluutiosta, mikä vaikuttaa kohtuullisen hyvältä, mutta kun kaikki sivut luokittelee

Sivun tuottaja

 • yksityishenkilö 41 %
 • tieteellinen tai opetusorganisaatio 19 %
 • muu organisaatio 19 %
 • ei biologiaan liittyvä tai ei suomenkielinen 15 %
 • Wikipedia 7 %

Ylivoimaisesti merkittävimpiä sisällöntuottajia ovat yksityishenkilöt. Tieteelliset ja opetusorganisaatiot vastaavat vain viidesosasta sivuja, ja niistäkin osa on uutisia tai silpputietoa tarjoavaa luontomateriaalia esityksiä.

Tieteellistä perustietoa tarjoavista sivuista vain yksi on ”virallista”, opetushallituksen oppimateriaalia, jonka voi olettaa olevan ammattilaisten tekemä. Muut ovat yksityishenkilöiden tekemiä tai osa Wikipediaa.

Sen lisäksi että oma evoluutiosivuni on hakujen kärkijoukossa, sitä käytetään säännöllisesti koulujen biologian opetuksessa: opettajat ohjaavat koululaisia sille evoluutiosta oppimaan. Pitäisikö tästä olla ylpeä vai kauhuissaan? Perustetaanko koulujen biologian opetus tekstiin, jonka opiskelija on tehnyt harrastuksenaan joskus vuosia sitten?

Ilmeisesti tarve käyttää verkkoa tietolähteenä on niin suuri, että laadun vaatimus jää toiseksi. (Oletan että kouluilla ja koululaisilla on käytössään oikeita biologian oppikirjojakin.)

Kuka tuottaisi tietoa?

Suomessa ei liene tahoa, jonka tehtävänä olisi tuottaa tällaista perustietoa ilmaiseksi saataville. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskus tiedottaa luonnon tilan muutoksista, mutta ilman perustietoja biologiasta monet asiat tulevat helposti väärinymmärretyiksi. Perustietoja puolestaan tarjoavat kirjakustantamot koulu- ja tietokirjojen muodossa, eikä niiden kannalta ei ole järkevää julkaista tietoa ilmaiseksi.

Mikä siis neuvoksi? Onko tarpeen että ammattimaisesti tuotettua tietoa esim. evoluutiosta olisi tarjolla verkossa enemmän, vai riittävätkö Wikipedia ja yksityishenkilöiden omat sivut?

Jos tiedon tuottamista vaikeuttaa se, että mikään yksittäinen organisaatio ei ole siitä vastuussa, onnistuisiko vastuun jakaminen Wikin avulla? Miten olisi tiedewiki, jota päivittävät eri alojen ammattilaiset? Ammattilaisilla voisi olla enemmän motivaatiota kirjoittaa tällaiseen kuin kaikille avoimeen Wikipediaan.

PS. Kahden vuoden päästä on evoluutioteorian juhlavuosi: Charles Darwinin Lajien synty-kirjan julkaisemisesta tulee kuluneeksi 150 vuotta. Ehkä viimeistään silloin jotain julkaistaisiin?