Lyhytsiipisten määrityskaava

Määrityskaava: Lyhytsiipiset kovakuoriaiset (Coleoptera: Staphylinidae)

URN:NBN:fi-fe20031455

Thure Palmin (1948) määrityskaavasta suomennettu ja muokattu lyhytsiipisten alaheimojen määrityskaava. Katso myös selventävät kuvat alempana. Numeroidut kuvat viittaavat Palmin kirjan kuviin.

Alkuperäinen määrityskaava: Palm, Thure 1948: Svensk Insektfauna 9 – Skalbaggar, Coleoptera – Häfte 1. Entomologiska föreningen i Stockholm, Stockholm 1948. ss. 28-30. (133 s.)

1. Yläpuolella ei raitoja/uurteita. Tuntosarvet 11-jaokkeiset, poikkeuksellisesti 10-jaokkeiset. (Oligota, Hypocyptus) 2
-. Yläpuolella on voimakkaita uurteita. Tuntosarvet 9-jaokkeiset ja niissä selvä, tanakka nuija. Etuselän alapuolella syviä uurteita(?). Micropeplinae
2. Takaruumiin reuna on ”tylppä” ja siinä on näkyvissä ”levyrakenne” (ei aina ole selkeä, esim. Steninae:lla). 5.
-. Takaruumiin reuna on terävä. Peitinsiivissä leveä, pyöreä takakulma/nurkka sekä selkeä epipleura. 3.
3. Tuntosarvet hyvin hennot ja niissä seppelemäistä karvoitusta 3. jaokkeesta lähtien. Takaruumiissa jäykkiä harjaksia. Päälaella ei pistesilmiä. Habrocerinae
-. Tuntosarvet karkeammat, ilman seppelemäistä karvoitusta. Takaruumissa ei jäykkiä harjaksia. 4.
4. Päälaella 2 pistesilmää (voivat näkyä heikosti). Etulonkat keilanmuotoiset, esilletyöntyvät. (kuva 105) Omaliinae
-. Päälaella 0-1 pistesilmää (suvulla Phloeobium yksi pistesilmä). Etulonkat leveät ja telanmuotoiset, vain vähän esilletyöntyvät. Proteininae
5. Tuntosarvet liittyvät silmien etureunan etupuolelle. (Joillakin (suurisilmäisillä) ryhmillä tämä on vähemmän selkeä, esim. joillain Staphylininae:illa sekä Tachyporinae:illa) 7.
-. Tuntosarvet kiinnittyvät silmien väliin (silmien sisäreunojen lähelle) tai otsan sisäpuolelle n. silmien etureunan tasalle. (kuvat 46, 47). Epipleurassa ei ole kulmaa. 6.
6. Pää iso ja leveä. Silmät ovat isot, (eteenpäinsuuntautuneet) ja ne peittävät pään sivut lähes kokonaan. Takalonkat leveälti erillään. Nilkat 5-jaokkeiset. (kuva 48) Steninae
-. Pää yleensä pieni ja alaspäin taipunut. Silmät normaalit ja niiden kaari joko myötäilee pään muotoa, tai silmät työntyvät heikosti esiin pään sivuilta. (kuva 49) Aleocharinae
7. Leuat kiinnittyneet tuntosarvia ulommas. (Leukojen tyvi ulottuu melkein silmiin asti. Leuat ovat ulkoreunoiltaan vain vähän kapeammat kuin pää.) Posket surkastuneet, ohimot yleensä hyvin kehittyneet. Pää tavallisesti suuri, sen takaosa melkein aina kaulamaisesti kuroutunut. Tuntosarvet liittyvät otsan etureunan lähelle tai heti sen taakse. Epipleuran kulma puuttuu. (kuvat 1, 50) Staphylininae
-. Leuat kiinnittyneet tuntosarvien tasalle tai niitä sisemmäksi. (Leukojen tyvi ei ulotu läheskään silmiin asti tai/ja leuat ovat ulkoreunoiltaan huomattavasti päätä kapeammat.) (kuva 51) 8
8. Pää alastapunut, pieni, heikosti kaareutuva, ilman epäsäännöllistä ja kaulamaista kuroumaa. Silmien kaari yhtyy pään sivuihin (ilman erillistä ”holvausta”). Tuntosarvet kiinnittyvät lähelle otsan sivureunaa, mutta otsan sivureuna ei kaarru tuntosarvien tyvien ylle. Epipleuroissa on kulma. (kuva 52) Tachyporinae
-. Pää eteenpäinojentuva sekä joko pieni ja ulkonevilla silmillä varustettu (kuva 51) tai suuri ja ±kaareutuvilla silmillä varustettu (kuva 45). Pään takaosa enimmäkseen kaulamaisesti kuroutunut tai rajoitetusti poikkiuurteinen(?). 9.
9. Tuntosarvet hyvin hennot ja niissä seppelemäistä karvoitusta 3. jaokkeesta lähtien. Silmät ulkonevat, ohimot puuttuvat. Epipleuroissa ei ole kulmaa. Trichophyinae
-. Tuntosarvet karkeammat, tavallisen muotoiset ja normaalilla karvoituksella, usein paksummat kärjestään. 10.
10. Tuntosarvissa on kaksi suurta, selkeää voimakasta loppujaoketta. Posket hyvin kehittyneet. Ohimot ja epipleurojen kulmat puuttuvat. Takalonkat kapealti erillään. Nilkat 4-jaokkeiset. Euaesthetinae
-. Tuntosarvissa on 3 tai useampia suuria loppuujaokkeita tai ne ovat toisenmuotoiset. 11.
11. Pää pieni, silmät lähellä pään takareunaa, josta ohimot puuttuvat. Otsa ei työnny känsänmuotoisena eteenpäin tuntosarvien tyvien yli. Etulonkat lyhyet ja keilamaiset. Ruumis pieni, yhdensuuntainen(?) ja (paksu)karvainen. (kuva 20) Phloeocharinae
-. Pää iso sekä pyöreä tai neliskanttinen (kuva 45), tai pienempi, jolloin otsa työntyy känsänmuotoisena eteenpäin tuntosarvien tyvien ylle (kuva 51). Etulonkat pitkät, riippuvat. 12.
12. Pää iso, yleensä neliskanttinen. Posket selkeät ja ±yhdensuuntaiset, ohimot pitkät. Poskien etuosat muodostavat pienen pullistumat tuntosarvien tyvien ylle. Etulonkat muita lonkkia paksummat, ja niiden alapuolella on piikki tai kulma. (kuva 54) (Poikkeuksena suku Paederus, joka on väritykseltään tunnusomainen.) Paederinae
-. Päässä ei yhdensuuntaisia poskia silmien etupuolella. Etulonkat aina ilman piikkiä tai kulmaa, usein muita lonkkia paksummat. 13.
13. Etuselässä ei ole kohokuviointia, mutta siinä on kokonaan alaskääntynyt reunakulma. Pää iso, mandibbelit pitkät ja eteentyöntyvät, labiaalipalppien päätejaoke hyvin suuri, puolikuunmuotoinen. Epipleuroissa ei ole kulmaa. Kiiltäviä, tunnusomaisen värisiä lajeja. (kuva 45) Oxyporinae
-. Etuselässä normaalit reunakulmat. Labiaalipalppien päätejaoke normaali. Epipleuroissa +-on kulma. 14.
14. Pää iso, ei kaulamaista kuroumaa, ohimot pitkät. Etuselässä ei ole kohokuviointia. Peitinsiivissä epäsäännöllisiä, hentoja viiruja. (kuva 21) Olisthaerinae
-. Pään takaosa kaulamaisesti kuroutunut tai rajoitetusti poikittaisuurteinen(?). Tuntosarvet kiinnittyvät heti silmien eteen, niiden tyvien yllä voimakas otsakyttyrä. Etuselässä on kohokuviointia. (kuva 51) Oxytelinae

Takaruumiin reuna

Takaruumiin reuna: kuvassa takaruumis yläpuolelta sekä takaruumiin poikkileikkauspiirros.
A) ”Tylppä” reuna (Staphylininae), jossa näkyvissä ”levyrakenne”
B) Terävä reuna (Omaliinae)

Omaliinaen pistesilmät

Päälaella kaksi pistesilmää (Omaliinae)

Tuntosarvien kiinnittyminen

Tuntosarvien kiinnittyminen:
A) Silmien etupuolelle (Staphylininae)
B) Silmien väliin (Aleocharinae)

Steninaen suuret silmät

Steninae-alaheimon suuret silmät

Staphylininaen leuat

Staphylininae-alaheimolla leuat (A) kiinnittyvät leveyssuunnassa tuntosarvia (B) ulommaksi.

Tachyporinaen pää

Tachyporinae-alaheimon alaskääntynyt, pieni pää.

Paederinaen posket

Paederinae-alaheimolla on selkeät ja ±yhdensuuntaiset posket (A) sekä pitkät ohimot (B). Kuvassa on Paederus-suvun kovakuoriainen.

Paederinae: Paederus

Paederinae-alaheimon Paederus-suvun lajit ovat väritykseltään tunnusomaisia: musta-puna-musta-puna-mustia.

Oxytelinaen kohokuviointi

Oxytelinae-alaheimon etuselän kohokuviointia (joskus heikkoa).