Suomen puut ja pensaat

”Puut ja pensaat” ei ole taksonomisesti yhtenäinen ryhmä, vaan koostuu eri ryhmistä poimituista lajeista, jotka vain ovat kasvutavaltaan toistensa kaltaisia. Täten ryhmän rajaus on aina hieman subjektiivinen. Olen koonnut tähän listaan lajeja, jotka miellän puiksi ja pensaiksi, ja jotka myös Retkeilykasviossa sellaisiksi luetaan.

 • Nimistö ja systematiikka ovat Retkeilykasvion [1] mukaiset. Mukaan on otettu myös joitakin muiden lähteiden mukaisia nimiä; ne on merkitty lähdeviitteen numerolla. Nimien edessä olevat numerot viittaavat Retkeilykasvion heimo- ja sukunumeroihin.
 • Lajeista mukaan on otettu ne, joista on levinneisyyskartta Retkeilykasviossa (vakinaisia lajeja). Lisäksi mukana on muutamia muitakin mielenkiintoisia lajeja (suluissa). Alalajeja ja variaatioita on esitetty vain muutamia.
 • Lista on tarkistettu, mutta siinä voi olla vielä kirjoitusvirheitä! Listasta saattaa myös puuttua joitakin lajeja.

Magnoliophytina – Siemenkasvit, kukkakasvit

Pinophytina – paljassiemeniset

Pinopsida – havupuut
 • 14. Pinaceae – mäntykasvit
  • 14.1. Abies – pihdat
  • 14.2. Pseudotsuga – douglaskuuset
  • 14.3. Picea – kuuset
   • Picea abies – (metsä)kuusi
  • 14.4. Larix – lehtikuuset
  • 14.5. Pinus – männyt
   • Pinus sylvestris – metsämänty
 • 15. Cupressaceae – sypressikasvit
  • 15.1. Juniperus – katajat
   • Juniperus communis – (koti)kataja
 • 16. Taxaceae – marjakuusikasvit
  • 16.1. Taxus – marjakuuset
   • Taxus baccata – (euroopan)marjakuusi

Magnoliophytina – koppisiemeniset

Magnoliopsida – kaksisirkkaiset
 • 24. Ulmaceae – jalavakasvit
  • 24.1. Ulmus – jalavat
   • Ulmus glabra – vuorijalava
   • Ulmus laevis – kynäjalava
 • 27. Fagaceae – pyökkikasvit
  • 27.1. Quercus – tammet
   • Quercus robur – (metsä)tammi
 • 28. Betulaceae – koivukasvit
  • 28.1. Betula – koivut
   • Betula pendula – rauduskoivu
   • Betula pubescens – hieskoivu
    • (ssp. pubescens – (metsä)hieskoivu)
    • (ssp. czerepanovii – tunturikoivu)
   • Betula nana – vaivaiskoivu
  • 28.2. Alnus – lepät
   • Alnus glutinosa – tervaleppä
   • Alnus incana – harmaaleppä
  • 28.3. Corylus – pähkinäpensaat
   • Corylus avellana – (euroopan)pähkinäpensas
 • 45. Salicaceae – pajukasvit
  • 45.1. Salix – pajut
   • Salix petandra – halava
   • Salix triandra – jokipaju
   • Salix reticulata – verkkolehtipaju
   • Salix herbacea – vaivaispaju
   • Salix polaris – napapaju
   • Salix myrsinites – lettopaju
   • Salix glauca – tunturipaju
   • Salix lanata – villapaju
   • Salix phylicifolia – kiiltopaju
   • Salix myrsinifolia – mustuvapaju
   • Salix cinerea – tuhkapaju
   • Salix aurita – virpapaju
   • Salix caprea – raita
   • Salix starkeana – ahopaju
   • Salix myrtilloides – juolukkapaju
   • Salix repens – hanhenpaju
   • Salix rosmarinifolia – kapealehtipju
   • Salix arbuscula – kääpiöpaju
   • Salix hastata – kalvaspaju
   • Salix pyrolifolia – talvikkipaju
   • Salix lapponum – pohjanpaju
  • 45.2. Populus – haavat (myös poppelit kuuluvat tähän sukuun)
   • Populus tremula – (metsä)haapa
 • 52. Tiliaceae – lehmuskasvit
  • 52.1. Tilia – lehmukset
   • Tilia cordata – metsälehmus, niinipuu
   • (Tilia x vulgaris (T. cordata x platyphyllos) – puistolehmus)
 • 55. Thymelaeaceae – näsiäkasvit
  • 55.1. Daphne – näsiät
   • Daphne mezereum – näsiä
 • 58. Grossulariaceae – herukkakasvit
  • 58.1. Ribes – herukat
   • Ribes rubrum -ryhmä – punaherukat
   • (Ribes spicatum – pohjanpunaherukka)
   • Ribes nigrum – mustaherukka
   • Ribes uva-crispa – karviainen
   • Ribes alpinum – taikinamarja
 • 61. Rosaceae – ruusukasvit
  • 61.1. Sorbaria – pihlaja-angervot
   • Sorbaria sorbifolia – (viita)pihlaja-angervo
  • 61.2. Spiraea – pensasangervot
   • Spiraea x rosalba – purppurapajuangervo (mökinangervo [2])
   • Spiraea x billiardii – rusopajuangervo
  • 61.4. Filipendula – angervot
   • Filipendula vulgaris – sikoangervo
   • Filipendula ulmaria – mesiangervo
  • 61.5. Rubus – vatukat (sukuun kuuluvat myös mm. hilla, mesimarja ja lillukka)
   • Rubus idaeus – vadelma, vattu
   • Rubus caesius – sinivatukka
   • Rubus plicatus – poimuvatukka
   • Rubus aureolus – lehtovatukka
  • 61.6. Rosa – ruusut
   • Rosa acicularis – karjalanruusu
   • Rosa majalis – metsäruusu
   • Rosa rugosa – kurttu(lehti)ruusu
   • Rosa glauca – punalehtiruusu
   • Rosa canina – koiranruusu
   • Rosa dumalis – orjanruusu
   • Rosa sherardii – okaruusu
   • Rosa mollis – iharuusu
  • 61.17. Malus – omenapuut
   • Malus sylvestris – metsäomenapuu
   • Malus domestica – tarhaomenapuu
  • 61.18. Sorbus – pihlajat
   • Sorbus aucuparia – (koti)pihlaja
   • Sorbus hybrida – suomenpihlaja
   • Sorbus teodori – teodorinpihlaja
   • Sorbus intermedia – ruotsinpihlaja
  • 61.19. Amelanchier – tuomipihlajat
   • Amelanchier spicata – isotuomipihlaja
  • 61.20. Cotoneaster – tuhkapensaat
   • Cotoneaster scandinavicus – kalliotuhkapensas
   • Cotoneaster integerrimus – euroopantuhkapensas
   • Cotoneaster lucidus – kiiltotuhkapensas
  • 61.21. Crataegus – orapihlajat
   • Crataegus grayana – aitaorapihlaja
   • Crataegus sanguinea – siperianorapihlaja
   • Crataegus rhipidophylla – suippoliuskaorapihlaja
   • Crataegus monogyna – tylppäliuskaorapihlaja
  • 61.22. Prunus – tuomet
   • Prunus spinosa – oratuomi
   • (Prunus domestica – luumupuu)
   • Prunus padus – tuomi
 • 66. Aceraceae – vaahterakasvit
  • 66.1. Acer – vaahterat
   • Acer platanoides – (metsä)vaahtera
   • Acer pseudoplatanus – vuorivaahtera
 • 80. Oleaceae – öljypuukasvit
  • 80.1. Fraxinus – saarnet
   • Fraxinus excelsior – (lehto)saarni
  • 80.2. Syringa – syreenit
   • (Syringa vulgaris – pihasyreeni)
 • 81. Caprifoliaceae – kuusamakasvit
  • 81.1. Sambucus – seljat
   • Sambucus racemosa – terttuselja
  • 81.2. Viburnum – heidet
   • Viburnum opulus – koiranheisi
  • 81.3. Symphoricarpos – lumimarjat
   • (Symphoricarpos albus – (valko)lumimarja)
  • 81.5. Lonicera – kuusamat
   • Lonicera caerulea – sinikuusama
   • Lonicera xylosteum – lehtokuusama
   • Lonicera involucrata – kehtokuusama
   • Lonicera caprifolium – tuoksuköynnöskuusama

Lähteet & lisätietoa

 1. Hämet-Ahti, L.; Suominen, J.; Ulvinen T. & Uotila P. (toim.) 1998: Retkeilykasvio. 4. p. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki.
 2. Hämet-Ahti, L.; Palmén, A.; Alanko, P. & Tigerstedt P. M. A. 1989: Suomen puu- ja pensaskasvio. Dendrologian seura – Dendrologiska Sällskapet r.y., Helsinki.
 3. Press, Bob 1992: Euroopan puut. Karisto, Hämeenlinna.
 4. Alanko, Pentti 1988: Puut ja pensaat. WSOY, Porvoo.
 5. Alanko & Räty: Viljelykasvien nimistö
 6. Virtuaaliarboretum – Helsingin yliopisto, Metsäekologian laitos
 7. Alternative Arboretum – Mika Karjalainen (kuvia ja tietoa lähinnä ulkomaisista puista ja pensaista)
 8. Viikon kasvit 2005 – Mika Karjalainen (kuvia ja tietoa lähinnä ulkomaisista puista ja pensaista)