Ilmanlaatudata rajapintana

Ilmatieteen laitoksen Ilmanlaatuportaali esittää ilmanlaatudataa eri puolilta Suomea lähes reaaliajassa. Dataa ei kuitenkaan ole saatavissa koneluettavana rajapintana*, joten tein sellaisen itse. Tällä sivulla esitellään rajapinnan toiminta ja yksi tapa visualisoida ilmanlaatudataa kännykän taustavärinä. Visualisointi voitti Apps4Finland-kilapilun visualisointisarjan ja rajapinta sijoittui toiseksi datan avaussarjassa syksyllä 2012.

Rajapinnan käyttö

Rajapinta käy hakemassa ilmanlaatuindeksin tai yksittäisen saasteen pitoisuusarvon ilmanlaatuportaalista reaaliajassa ja palauttaa datan JSON-muodossa, kun sille antaa parametreina seuraavat

Esimerkkejä:

Datan saa JSONP-muodossa antamalla callback-parametrin arvoksi 1:

Tarkempia esimerkkejä on Githubissa. Rajapinnassa on vielä joitakin pieniä poikkeustilanteiden hallintaan liittyviä puutteita, jotka on myös kuvattu Githubissa.

On huomattava, että mittaustiedot ovat tarkistamattomia, ja saattavat sisältää virheitä.

Datan käyttoikeudet

Ilmanlaatuportaalin mukaan tietoja saa käyttää ”yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen, opetus- ja tutkimuskäyttöön sekä julkiseen tiedonvälitykseen … sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.”

Tiedon lähde: Kunnat, HSY, teollisuus ja ilmatieteen laitos; yhteystiedot. Rajapinta palauttaa tiedontuottajan nimen.

Visualisointi

Miten datan visualisoisi, niin että ilmanlaatua tulisi seurattua? Seuranta kännykän kautta olisi kätevää, mutta en haluaisi taas yhtä uutta ikonia jo nyt täydelle näytölle; ei sitä kuitenkaan tulisi käytettyä. Ilmanlaatuindeksi esitetään tavallisesti väreillä, jotka ovat sinänsä helposti hahmotettavissa. Väriä voisikin käyttää taustavärinä, joka muuttuisi määräajoin vastaaman aina sen hetkistä tilannetta.

Täällä voit valita mittausaseman ja sitten asettaa sen sivun älypuhelimesi taustakuvaksi, käyttäen jotakin tämän osaavaa taustakuvasovellusta. Näin ilmanlaadun näkee sujuvasti kännykkää vilkaisemalla. Esimerkkisovelluksia esitellään em. sivulla.

 

  • * Ilmanlaatuportaalin ylläpidolta 25.9.2012 saamani tiedon mukaan portaaliin ei ole rakennettu ainakaan toistaiseksi avointa rajapintaa, eikä palvelun ylläpitäjä ei saa luovuttaa ajankohtaista dataa ulkopuolisille muutoin kuin verkkosivujen kautta.
  • Aineisto Data Hub Suomessa
  • In English: This is an API for air quality data from Finland. More information in English at Github.