Espoon uhanalaiset ja silmälläpidettävät eläimet ja kasvit

Mikko Heikkinen, Espoon ympäristölautakunta ja Espoon ympäristökeskus.

Tämä julkaisu esittelee espoolaisia uhanalaisia ja silmälläpidettäviä eliölajeja sekä lajien uhanalaisuutta yleensä. Sen julkaisi alunperin vihkosena Espoon ympäristölautakunta joulukuussa 2001 [viite]. Vihkonen on julkaistu tässä ympäristökeskuksen luvalla. Sitä ei ole päivitetty ajantasaiseksi vuoden 2001 jälkeen.

Viittaaminen

Tähän sivustoon

Heikkinen, Mikko 2001: Espoon uhanalaiset ja silmälläpidettävät eläimet ja kasvit – Espoon ympäristölautakunnan julkaisu 7/2001. Päivitetty 2001-12-20. URN:NBN:fi-fe20031459 <http://www.biomi.org/biologia/espoo/> [Viitattu: viittauspäivämäärä tähän]

Paperiversioon

Heikkinen, Mikko 2001: Espoon uhanalaiset ja silmälläpidettävät eläimet ja kasvit – Espoon ympäristölautakunnan julkaisu 7/2001. Saatavissa: <http://www.espoo.fi/attachment.asp?path=1;642;1762;3670;13368;18325> (PDF) ja <http://www.biomi.org/biologia/espoo/>.

 

Kansikuva: Pikkutikka, mindre hackspett (Dendrocopos minor) VU, Suomenoja. Varpusen kokoinen pikkutikka on harvinaistunut lahojen lehtipuiden vähennyttyä. Kuvassa koiraslintu etsii ruokaa lahosta pökkelöstä.
Kuva: Petteri Lehikoinen

Copyright © 2001 Espoon ympäristölautakunta ja Espoon ympäristökeskus.