Espoon Suurpellon luonto

Suurpelto on n. 1,4 neliökilometrin kokoinen peltoalue eteläisessä Espoossa (aluetta kutsutaan myös Henttaan tai Mankkaan pelloiksi). Luonnoltaan Suurpelto on yllättävän monipuolinen, alueella on viime vuosiin asti pesinyt mm. uhanalaisia lintuja. Lähialueen asukkaat käyttävät sitä aktiivisesti virkistysalueenaan.

Vuonna 2000 avattiin peltojen poikki kulkeva vilkasliikenteinen Kehä II -tie (ks. satelliittikuva). Lisäksi alueelle suunnitellaan laajaa toimisto- ja asuinrakentamista, jonka alkanee vuonna 2006.

Suurpelto06

Suurpellon vanha kylätie toukokuussa.

Linnusto

Suurpellon linnustoa on tutkittu järjestelmällisesti useaan otteeseen:

Laskentojen tuloksien lisäksi alueelta on kertynyt myös muita lintuhavaintoja. Ruisrääkällä (uhanalainen) on ollut reviiri kylänmäkien tuntumassa muutamana vuotena. Syksyisin pelloilla levähtävät mm. hanhet ja monet kahlaajat.

Tulosten perusteella Kehä II:n rakentaminen ja autojen aiheuttama melu on vähentänyt alueella pesivää linnustoa, mm. uhanalainen peltosirkku on kadonnut. Tuleva rakentaminen tulee muuttamaan Suurpellon linnuston täysin.

Ajankohtaisia lintuhavaintoja Suurpellolta kerrotaan silloin tällöin Tringa-verkossa. Myös Hatikka-tietokannassa on havaintoja Suurpellolta.

Kasvillisuus

Kasvillisuutta on tutkittu vuoden 1995 luontoselvitysten yhteydessä.

Ilmakuva etelästä. Oikeassa reunassa näkyvä tie on Kehä II. Valokuva © Henrik Kettunen

 

Avainsanat: Henttaan pellot, Mankkaa, Suur-Henttaa, Vähä-Henttaa, Jerkki, Suurpelto, Suurpellot, Espoo, linnut, luonto.