Tietosuojaseloste

Lyhyesti: Tämän sivuston käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, paitsi jos käyttäjät itse lähettävät nimensä tai osoitteensa ylläpitäjälle. Tilastoja sivustojen käytöstä kerätään evästeiden avulla. Tämä tietosuojaseloste on laadittu Suomen henkilötietolain vaatimuksesta.

Evästeet

Sivuston käyttötavoista kerätään anonyymisti tietoja Google Analytics -ohjelmalla. Tietojen keräämisessä käytetään evästeitä. Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen ja seuraamiseen. Evästeillä ei kerätä henkilötietoja ja sivustoa voi käyttää myös ilman evästeitä.

Tietosuojaseloste biomi.org -verkkosivuston ja sen yhteydenottolomakkeiden käyttörekisteristä – yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Tämän version laatimispäivämäärä: 22.09.2007

biomi.org -sivuston käyttö ei edellytä rekisteröintiä, emmekä kerää henkilötietoja sivujen selailun aikana.

Yhteydenottolomakkeet

Loppuosa tästä tietosuojaselosteesta koskee sellaisia biomi.org -sivuston palaute- ja kommenttilomakkeita.

Rekisterinpitäjä sekä rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mikko Heikkinen
Sähköposti: ks. sivun alalaidasta.

Rekisterin nimi

biomi.org -palauteekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja (nimeä, sähköpostiosoitetta) ylläpidetään jotta yhteydenottolomakkeilta tuleviin viesteihin voidaan vastata ja niiden lähettäjiin pitää yhteyttä. Viestejä voi lähettää myös anonyymisti.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietojaan:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

Lisäksi tallennetaan käyttäjän IP-osoite sekä lomakkeen käyttöaika (päivämäärä ja kellonaika).

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan käyttäjiltä itseltään verkkolomakkeiden kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, lukuun ottamatta luontohavaintoihin liittyvää henkilön etu- ja sukunimeä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 2).

Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 2).

Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.