Apps4Finland-kilpailutyöt

Tänä vuonna Apps4Finlandiin sopivia ajatuksia ja sovelluksia sovelluksia olikin kertynyt useampia. Nämä kuusi lähtivät mukaan kilpailuun:

Idea: Luonto ympärilläsi

Datan avaus: Ilmanlaatu rajapintana

Visualisointi: Ilmanlaadun mukaan vaihtuva kännykän taustaväri

Sovellus: Mobiiliperuskartta

Ja työpaikan puolesta:

Datan avaus: Kasviatlas-rajapinta – Putkilokasvien esiintyminen Suomessa

Datan avaus: Havaintoimoitin