Mikä saa verkkopalvelun onnistumaan?

Soveltaen tehty lyhennelmä artikkelista What makes a website successful? It might not be what you expect!.

Paranna todellinen ongelma, älä vain oireita. Oireet: hankala käyttöliittymä, huonoa koodia. Ongelma: tekijät eivät tiedä miksi verkkopalvelua tehdään.

Tavoitteet

Miksi palvelu on olemassa? Määrittele tavoitteet selkeästi. Kun tavoitteet ovat tiedossa, voi tärkeitä päätöksiä tehdä helpommin ja mikromanagerointi vähenee.

Selkeät toiminnot

Määrittele mitä käyttäjien on tarkoitus tehdä. Määrittele tämä myös jokaiselle sivulle erikseen, älä jätä käyttäjiä umpikujaan. Käyttäjätestauksella selvitetään miten tämä onnistuu käytännössä.

Testaa oikeita toimintoja

Mitä käyttäjät haluavat palvelulta? Tämä on määriteltävä, jotta käyttäjätestauksessa osataan testata oikeita asioita.