Toivomuslista biologia- ja luontoaiheisista verkkosivustoista

Unelmia ja toivomuksia luonnon ja webin yhdistämisestä – näiden toivoisin olevan olemassa Suomessa:

Luontopaikkawiki

Wiki-periaatteella toimiva sivusto Suomen (ja miksei muunkin maailman) luontopaikoista. Voisi esitellä mielenkiintoisia paikkoja lähiluonnosta suuriin alueisiin; lähiön takametsästä kansallispuistoihin. Mukana voisi myös olla alueisiin liittyviä ajankohtaisista tapahtumia (uuden suojelualueet, hakkuut arvokkailla metsäalueilla ym.).

Tällainen olisi minusta mielenkiintoinen erityisesti jos sattuisin olemaan uudessa paikassa ja retkeilylle olisi aikaa. Esim. mitä mielenkiintoista löytyisi Heinolan Tähtiniemestä? Alueella asuvat luonnosta kiinnostuneet varmasti tietävät, mutta nykyisellään tieto on ja pysyy vain heidän mielessään.

Luontopaikkawiki innostaisi varmasti ihmisiä myös lähiluonnostaan: mistä tahansa takametsästä voi tehdä yllättäviä löytöjä ja mielenkiintoisia havaintoja. Oman kotini vieressä kasvoi suuria satavuotiaita kuusia (kunnes ne kaadettiin) ja lähikalliolla on monipuolinen kukkaketo.

Luontoharrastuswiki

Sudenkorentoseuralla on jo wiki omasta alastaan, lintuharrastusta esitellään keskusjohtoisemmin. Tämän wikin voinee myös yhdistää edelliseen.

Biologia & ympäristöaiheinen uutissivusto tai -blogi

Alan osaajien (ammattilaiset, opiskelijat, aktiiviharrastajat) ylläpitämä sivusto, jolla olisi uutisia biologian ja ympäristöalan tieteellisistä tuloksista, löydöistä, tapahtumista, julkaisuista yms. Mukana voisi olla sekä linkkejä (muualta löydettyjä mielenkiintoisia juttuja) että syvällistä analyysiä ja esittelyä. Synapsi.net oli mielenkiintoinen, mutta yhdestä henkilöstä riippuva.

Tämä sisarsivusto, joka keskittyisi luonnon- ja ympäristönsuojeluun. Aiheina esim. Vuotos, ilmastonmuutos, öljyntorjunta, lintujen tappaminen, metsänhakkuut, kansallispuistohankkeet… Nykyisinkin tällainen tieto lienee jo verkossa saatavilla, mutta hyvin hajallaan erilaisissa paikoissa (esim. yhdistykset, ympäristöhallinto, tutkijat jne.).

Voisi toimia suunnilleen Nopola Newsin periaatteella, tai blogina.

Ammattibiologien keskustelupaikka

Tähän asti keskustelua on käyty lehdissä (esim. Luonnon tutkija) ja kasvokkain (tuttujen kanssa ja erilaisissa tapaamisissa). Tulevaisuudessa ehkä myös keskustelupalstalla? Historioitsijoilla on jo oma keskustelupalstansa.

Yhdistelmä

Kaikkea tuskin voi niputtaa samaan pakettiin, mutta olisi hyvä jos kokonaisuus olisi lukijan jotakuinkin hallittavissa. Käyttäjien kannalta ei välttämättä ole hyvä että samankaltaiset toiminnot hajautuvat moneen paikkaan. Monet asiat tuntuvat pilkkoutuvan eliöryhmittäin (esim. luontohavaintosivustot), tosin ainakin keskustelupalstoilla jako harrastuskohteen mukaan on ymmärrettävää.

Sivustojen käynnistäjinä ovat usein innostuneet harrastajat tai erikoistuneet yhdistykset (jotka usein toimivat innostuneiden harrastajien voimin), kaikkien harrastajien yhdistämistä yrittävät sivustot ovat usein vähän jälkijunassa.

Nämä on jo ehditty toteuttaa

Ylihuominen nyt: ympäristöaiheisten tapahtumien kalenteri.

Luontohavaintosivustoja on Suomessakin jo useita.

Monien lajiryhmien harrastajilla on omia keskustelupalstojaan: linnut, nisäkkäät, hyönteiset, sudenkorennot, sienet (kaikki eivät ole juuri nyt aktiivisia).

Erityisesti luontopaikkawiki kiinnostaisi minua, mutta yksin tällaisia ei voi toteuttaa. Monet useamman hengen projektitkin ovat kaatuneet alkuinnostuksen laannuttua.

PS: Lisäksi on vielä eräs palvelu, jonka olemassaolosta olisin iloinen. Mutta siitä lisää myöhemmin…

2 kommenttia

1. Paula

kannatan näitä lueteltuja uudistuksia… Itse kaipailen usein sivuja jotka olisivat apuna kasvien, hyönteisten, ynnämuiden tunnistamisessa. Nyt on menossa kääpien tunnistus… niistä kun on niin vähän kirjallisuuttakin… ainakin Suomen olihin.

2. Mikko

Hyvä suomenkielinen kääpäopas on ”Käävät – puiden sienet”:
http://www.fmnh.helsinki.fi/julkaisut/kirjat/kaapakirja/

Tämän jutun kommentointi on suljettu.