Kotiseudun linnut ?

Tämä sivu hakee sijaintisi ja näyttää mitä lintuja ympärilläsi pesii. Linnustotiedot ovat peräisin Lintuatlas-hankkeesta, jossa koko Suomen linnusto kartoitettiin 10x10 km suuruisissa tutkimusruuduissa vuosina 2005-2010.

Erikoisemmat alueella pesivät lajit on merkitty ikoneilla:

harvalukuinen Harvalukuinen: Suomessa pesii vain vähän tämän lajin edustajia.
harvinainen Harvinainen: Laji elää Suomessa vain harvoilla paikoilla tai pienellä alueella.
äärimmäisen uhanalainen Äärimmäisen uhanalainen laji (Critically Endangered)
erittäin uhanalainen Erittäin uhanalainen laji (ENdangered)
vaarantunut Vaarantunut uhanalainen laji (VUlnerable)

Twiittaa

Katso tästä lähimmät lintutornit

Palaute