Tietosuojaseloste biomi.org -paikkatietosovellusten käyttörekisteristä – yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Tämän version laatimispäivämäärä: 18.6.2016

Lyhyesti: Sovellusten käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Sijaintitietoja ja teknisiä tilastotietoja sivustojen käytöstä kerätään evästeiden ja javascriptin avulla. Tämä tietosuojaseloste on laadittu Suomen henkilötietolain vaatimuksesta.

Evästeet
Sovellusten käyttötavoista kerätään anonyymisti tietoja Google Analytics -ohjelmalla. Tietojen keräämisessä käytetään evästeitä. Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen ja seuraamiseen. Evästeillä ei kerätä henkilötietoja ja sivustoa voi käyttää myös ilman evästeitä.

Sovellusten käyttö ei edellytä rekisteröintiä, emmekä kerää henkilötietoja sovellusten käytön aikana.

Rekisterinpitäjä sekä rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Mikko Heikkinen
Sähköposti: domain(ät-merkki)biomi.org

Rekisterin nimi
biomi.org -paikkatietosovellusten käyttörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja ei kerätä.

Rekisterin tietosisältö
IP-osoite
Koordinaatit ja niihin liittyvät lisätiedot, mikäli käyttäjän selain sellaisia antaa
Päivämäärä ja kellonaika

IP-osoitetta ja koordinaattitiedot kerätään erikseen, eikä niitä yhdistetä toisiinsa

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan käyttäjän selaimelta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 2).

Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 2).

Muut mahdolliset oikeudet
Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.