biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Rantakurvi (Xenus cinereus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 5 paria, joista Suomessa 88,89 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Suomi3450,02011-2012-672001-2012-781980-2012Centre for Economic Development, Transport and the Environment, North Ostrobothnia 2013: The database of threatened species in N
Latvia0110,0201202001-201201980-2012www.latvijasputni.lv

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama