biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Kynsihyyppä (Vanellus spinosus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 50 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Kypros4050600,52008-2012+4502001-2012+63501980-2012Charalambidou et al. Podoces, 2012, 7(1/2): 1–8; Monthly waterbird counts by BirdLife Cyprus and Game & Fauna Service, as publis

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama