biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Etelänkiisla (Uria aalge ibericus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 3 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja2220,02012-2012-62.52001-2012-801980-2012Dirección Xeral de Conservación da Natureza (2012) Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia. Anexo IV- Espazos da Área Litor
Portugali1110,02012-962002-2012-991981-2012Lurdes Morais, Paulo Crisóstomo & Eduardo Mourato. (2012). Contagens de aves marinhas no Arquipélago das Berlengas arau-comum (U

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama