biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Etelänkiisla (Uria aalge albionis)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 149.626 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Iso-Britannia76.00076.00076.00030,61998-2002+60.21987-2000+164.41969-2000Harris, M.P. & Wanless, S. 2004. Common Guillemot Uria aalge. Pp. 350-363. In: Mitchell, P.I., Newton, S., Ratcliffe, N. & D
Irlanti71.40271.40271.402102,32012-201202002-2012+441987-2012Mitchell, P. Ian, Newton, S.F., Ratcliffe, N. & Dunn, T.E. (2004) Seabird populations of Britain and Ireland. Results of the Sea
Saksa2.2242.2242.2240,62005-200901998-2008+215.51985-2009Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster.

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama