biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Etelänkiisla (Uria aalge aalge)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 648.335 paria, joista Suomessa 0,01 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Iso-Britannia633.000633.000633.000254,71998-2002-36.11987-2000+1261969-2000Harris, M.P. & Wanless, S. 2004. Common Guillemot Uria aalge. Pp. 350-363. In: Mitchell, P.I., Newton, S., Ratcliffe, N. & D
Ruotsi10.70012.35014.0002,82008-201202001-2012+251980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson
Tanska2.9002.9002.9006,82011-201101999-2011+5501980-2011Ekspertvurdering foretaget af Dansk Ornitologisk Forening på baggrund af tidligere publicerede oplysninger, modtagne oplysninger
Suomi40851300,02006-2012F02001-2012F01980-2012Archipelago Bird Census data.

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama