biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Viiriäispyyjuoksija (Turnix sylvaticus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 0 paria

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja0000,02005-200702001-2011-01980-2011Gutiérrez Expósito C., Copete, J.L., Abdeljebbar Qninba, P. & Garrido, H. (2011) History, status and distribution of Andalusia

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama