biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Valkoviklo (Tringa nebularia)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 88.568 paria, joista Suomessa 65,49 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Suomi46.00058.00070.00017,12006-201202001-2012+43.51983-2012Bird monitoring schemes of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki.
Ruotsi19.00029.00039.0006,62008-201202001-201201980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson
Iso-Britannia7001.1001.5000,41995+12.31998-2010+131985-1995Hancock, M. H., Gibbons, D. W. & Thompson, P. S. 1997. The status of the breeding Greenshank Tringa nebularia in the United King
Viro4004505001,02008-2012+352001-2012+601980-2012Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb
Latvia712170,02000-2004x0null+11001979-2004Kerus V. 2011. Latvijas ligzdojoso putnu stavokla parmainas laika no 1980. lidz 2010. gadam. Promocijas darbs. Riga: Latvijas Un
Liettua26100,02008-2012+5002002-2012x0nullExpert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Raudonikis, L. 2013. Greenchank - regularly bree

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama