biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Pikkutrappi (Tetrax tetrax tetrax)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 81.701 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja41.48263.83986.19512,62005-2005-461998-2012-01980-2012García de la Morena, E. L., Bota, G., Ponjoan, A. & Morales, M. B. 2006. El sisón común en España. I Censo Nacional (2005). SEO/
Portugali13.25017.51121.77119,02003-2005x02001-2012-01980-2005Silva, J. P., Pinto, M., (2006). Relatório Final da Acção 2 do Projecto Life Natureza Conservação do Sisão no Alentejo (LIFE02NA
Italia3523523520,12011-302001-2011-01985-2011Nissardi S, Zucca C & Pontecorvo C. 2011. Piano d’azione per la salvaguardia e il monitoraggio della Gallina prataiola e del suo

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama