biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Metso (Tetrao urogallus aquitanicus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 568 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja5625685730,12005-2005-19.252001-2005-39.51984-2005Robles, L., Ballesteros, F. & Canut, J. (Eds.) 2006. El urogallo en España, Andorra y Pirineos franceses. Situación actual (2005

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama