biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Kuningasfasaani (Syrmaticus reevesii)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 0 paria

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Iso-Britannia0000,02006-2008x01999-2012x01980-2012Holling, M. & the Rare Breeding Birds Panel. 2011. Non-native breeding birds in the United Kingdom in 2006, 2007 and 2008. Briti

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama