biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Ruskokerttu (Sylvia undata dartfordiensis)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 3.250 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Iso-Britannia2.9003.2503.6001,32006+481996-2008+7281980-2008Wotton, S.R., Conway, G., Eaton, M., Henderson, I. & Grice, P. 2009. The status of the Dartford Warbler in the UK and the Channe

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama