biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Ruusutiira (Sterna dougallii dougallii)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 1.419 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Irlanti1.3331.3331.3331,92012-2012+822002-2012+9021984-2012Burke, Á., Bowgen, K. & Newton, S.F. (2012) Rockabill Tern Report 2012. BirdWatch Ireland Seabird Conservation Report. Daly, D.,
Iso-Britannia8686860,02006-2010+61.41999-2011-911969-2008Holling, M. & the Rare Breeding Birds Panel. 2012. Rare breeding birds in the United Kingdom in 2010. British Birds 105: 352–416

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama