biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Merikihu (Stercorarius parasiticus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 3.150 paria, joista Suomessa 17,46 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Iso-Britannia2.1002.1002.1000,81998-2002-61.71999-2011-371986-2000Furness, R.W. & Ratcliffe, N. 2004. Arctic Skua Stercorarius parasiticus. Pp. 160-172. In: Mitchell, P.I., Newton, S., Ratcl
Suomi5005506000,22006-2010x02001-2012+831980-2012Väisänen, Risto A., Hario, Martti & Saurola, Pertti 2011: Population estimates of Finnish birds. In: Valkama, Jari, Vepsäläinen,
Ruotsi4005006000,12008-2012-202001-201201980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama