biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Idänpikkuliitäjä (Puffinus yelkouan)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 18.103 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Italia12.79116.28319.7745,42003-2010+02001-2010+52.51980-2010Derhé M., 2012. Developing a population assessment for yeolkouan Shearwater Puffinus Yelkouan. Proc.13th MedMarAvis Symp. 2012,
Malta1.6601.8201.980606,72010-2010+252001-201201980-2012Malta Environment & Planning Authority (2013): MSFD Initial Assessment Report- Seabirds. Malta: Malta Environment & Planning Aut

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama