biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Pikkuliitäjä (Puffinus puffinus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 332.545 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Iso-Britannia280.000300.000320.000120,71998-2002x01999-2011x01980-2011Newton, S.F., Thompson, K. & Mitchell, P.I. 2004. Manx Shearwater Puffinus puffinus. Pp. 63-80. In: Mitchell, P.I., Newton,
Irlanti32.54532.54532.54546,61998-2002x02002-2012x01980-2012Mitchell, P. Ian, Newton, S.F., Ratcliffe, N. & Dunn, T.E. (2004) Seabird populations of Britain and Ireland. Results of the Sea

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama