biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Kääpiöhuitti (Porzana pusilla intermedia)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 164 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Bulgaria701101500,12005-2012x02001-2012x01980-2012DELOV, V. Baillon’s Crake Porzana pusilla. Red Data Book of Bulgaria. E-version: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol2/Popusill.htm
Espanja522600,01998-2000x01998-2011-01980-2012Martí, R. & del Moral, J.C. (Eds.) (2003). Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Na
Saksa39150,02005-2009+70.51998-2009+215.51985-2009Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster.
Unkari08150,02008-2012F02000-2012-851980-2012National Park Directorates databases. Breeding bird (MME RTM) database.
Portugali16100,02008-2012x02001-2012x01980-2012Equipa Atlas (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversida
Romania05100,02008-2012x02000-2012x01980-2012SOR database
Belgia0110,02008-201202000-2012x01980-2012Database Rare and less common Breeding Birds, INBO (coord. A.Anselin), selected data Waarnemingen.be, compilation of data and en

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama