biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Sulttaanikana (Porphyrio porphyrio porphyrio)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 3.560 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja2.7502.7502.7500,52007F01998-2011+01980-2011Palomino, D. & Molina, B. (Eds.) 2009. Aves acuáticas reproductoras en España. Población en 2007 y método de censo. SEO/BirdLife
Italia5506507500,22008-2009+22.51999-2009+901986-2009Brichetti P., Fracasso G. 2004. Ornitologia Italiana. 2 Tetraonidae-Scolopacidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna, pp. 397. Per
Portugali1201602000,22008-2012+1632002-2012+1166.51980-2012Informação Carlos Pacheco

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama