biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Pronssi-iibis (Plegadis falcinellus falcinellus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 6.378 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja3.7773.7773.7770,72007+01997-2007+01993-2007Máñez, M. & Rendón-Martos, M. (Eds.). 2009. El morito, la espátula y el flamenco en España. Población en 2007 y método de censo.
Romania2.0002.5003.0001,02008-2013x02000-2012-9.51980-2012SOR database
Bulgaria50751000,12005-2012-202000-2012-401980-2012Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria . Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series,
Italia1415160,02002x02001-2012F01980-2002Brichetti P & Fracasso G. 2013. Ornitologia italiana. Vol. 1/1: Gaviidae-Phoenicopteridae. Oasi Alberto Perdisa, Bologna
Unkari211200,02000-2012F02000-2012F01980-2012National Park Directorates databases. Breeding bird (MME RTM) database. MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarain

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama