biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Pulmunen (Plectrophenax nivalis)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 28.550 paria, joista Suomessa 33,10 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Ruotsi11.00019.00027.0004,32008-201202001-2012-251980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson
Suomi2.9009.45016.0002,82006-201202001-2012-351980-2012Bird monitoring schemes of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki.
Iso-Britannia1001001000,02011-381996-2008+191980-2008Eaton, M.A., Balmer, D.E., Bright, J., Cuthbert, R., Grice, P.V., Hall, C., Hayhow, D.B., Hearn, R.D., Holt, C.A., Knipe, A., Ma

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama