biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Kapustahaikara (Platalea leucorodia leucorodia)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 4.686 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja1.6141.6141.6140,32007+01998-2009+01980-2009Mañez, M. & Rendón-Martos, M. (Eds.) (2009). El morito, la espátula y el flamenco en España. Población en 2007 y método de censo
Unkari8501.1251.4001,22008-2012F02000-2012+941980-2012National Park Directorates databases. Breeding bird (MME RTM) database.
Romania6009001.2000,42008-2013x02000-2012x01980-2012SOR database
Saksa3193193190,12005-2009+7471998-2008+4715.51985-2009Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster.
Italia1901901900,12011+1382001-2011+94001989-2011Volponi S., personal communication.
Portugali1501752000,22008-2012+1002001-2012+10001988-2012informação ICNF
Bulgaria801151500,12005-2012F302000-2012F301980-2012Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria . Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series,
Tanska1011011010,22011-2011+55001999-2011+55001980-2011Nyegaard et al. (2014): Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012 - With a summary in English: Rare and threatened breedi
Itävalta84941030,12008-2012+652001-2012+151980-2012E. Nemeth, unpublished data
Slovakia2030400,12000-201202000-201201980-2012Ridzoň, J., Karaska, D., Darolová, A.
Belgia1822250,12008-2012+8002000-2012x01980-2012Database Rare and less common Breeding Birds, INBO (coord. A.Anselin), selected data Waarnemingen.be, compilation of data and en
Iso-Britannia2220,02006-2010+761996-2008+101995-2008Holling, M. & the Rare Breeding Birds Panel. 2012. Rare breeding birds in the United Kingdom in 2010. British Birds 105: 352–416

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama