biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Flamingo (Phoenicopterus roseus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 23.178 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja18.97619.02619.0763,82007+01997-2007+6.71980-2009Máñez, M. & Rendón-Martos, M. (Eds.). 2009. El morito, la espátula y el flamenco en España. Población en 2007 y método de censo.
Italia4.1524.1524.1521,42010+302000-2010+207.51993-2010Lee, R., Arengo, F. & Bechet, A. (eds.). 2011. Flamingo, Bulletin of the IUCN-SSC/Wetlands International Flamingo Specialist Gro

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama