biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Pikkumerimetso (Phalacrocorax pygmeus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 12.851 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Romania9.4009.95010.5004,22008-2013+9.52000-2012+9.51980-2012SOR database
Italia1.0001.2501.5000,42006-2010+24002000-2010+01994-2010Costa M., Ceccarelli P., Gellini S., Casini L., Volponi S. (eds.) 2009. Atlante degli uccelli nidificanti nel parco del Delta de
Unkari6001.0501.5001,12008-2012+2912003-2012+79001995-2012National Park Directorates databases. Breeding bird (MME RTM) database.
Bulgaria4404705000,42005-2012+42000-2012+7.51980-20121. Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series
Itävalta1161311460,22011-2012+7002001-2012+7001980-2012Nemeth (2008), Nemeth & Dvorak (2012), E. Nemeth unpublished data
Slovakia0000,0nullx02000-2012x01980-2012Danko Štefan, Darolová Alžbeta, Krištín Anton: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, vyd. SAV Bratislava, 2002. SNC SR

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama