biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Merimetso (Phalacrocorax carbo carbo)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 13.366 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Iso-Britannia9.0009.0009.0003,61998-2002-12.251999-2011+9.51986-2000Sellers, R.M. 2004. Great Cormorant Phalacrocorax carbo. Pp.128-145. In: Mitchell, P.I., Newton, S., Ratcliffe, N. & Dunn, T
Irlanti4.3664.3664.3666,32012-201202002-2012+101987-2012Mitchell, P. Ian, Newton, S.F., Ratcliffe, N. & Dunn, T.E. (2004) Seabird populations of Britain and Ireland. Results of the Sea

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama