biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Karimetso (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 4.142 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja2.0872.0872.0870,42006-2007+02002-2009x0nullÁlvarez, D. y Velando, A. 2007. El cormorán moñudo en España. Población en 2006-2007 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.
Italia1.5001.8002.1000,62013-52001-201201980-2012Brichetti P & Fracasso G. 2013. Ornitologia italiana. Vol. 1/1: Gaviidae-Phoenicopteridae. Oasi Alberto Perdisa, Bologna
Bulgaria1802152500,22005-201202000-2012+6101980-2012Golemansky V. (ed.) 2011. Red Data Book of Bulgaria. Vol. 2, Animals. Http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol2/; Iankov, P. (ed.) 2007
Kypros2040600,42007-2012x02001-2012-201980-2012Targetted boat surveys at two best known breeding sites. BirdLife Cyprus sightings data as reported in Annual reports 2001-12. C

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama