biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Karimetso (Phalacrocorax aristotelis aristotelis)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 32.701 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Iso-Britannia27.00027.00027.00010,91998-2002-15.11999-2011-26.81986-2000Wanless, S. & Harris, M.P. 2004. European Shag Phalacrocorax aristotelis. Pp.146-159. In: Mitchell, P.I., Newton, S., Ratcli
Irlanti3.8373.8373.8375,52012-2012+142002-2012-171987-2012Mitchell, P. Ian, Newton, S.F., Ratcliffe, N. & Dunn, T.E. (2004) Seabird populations of Britain and Ireland. Results of the Sea
Espanja1.6771.6771.6770,32006-2007-22.52001-2008-01980-2007Álvarez, D. y Velando, A. 2007. El cormorán moñudo en españa. Población en 2006-2007 y método de censo. SEO/BirdLife.Madrid.
Portugali1321371420,1201202002-201201981-2012Lecoq et al. (2012). Censo da População Reprodutora do Corvo-marinho-de-crista no Arquipélago das Berlengas em 2012.
Ruotsi5050500,02008-2012+75002001-2012+75001980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama