biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Pelikaani (Pelecanus onocrotalus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 4.290 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Romania4.1004.2904.4801,82000-20120.52000-20122.51980-2012SOR Database Plateew, M., Kiss, J. B., Zhmud, M., Sadoul, N. (2004) Colonial waterbirds and their habitat use in the Danube Delt

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama