biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Kiharapelikaani (Pelecanus crispus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 401 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Romania2432863290,12000-2012F152001-2012+2251980-2012SOR database Project LIFE NATURA (LIFE05NAT/RO/000169) „Save the Dalmatian Pelican in the Danube Delta” Plateew, M., Kiss, J. B.
Bulgaria801151500,12002-2011+24.752001-2012+411980-2011Michev T., N. Kambourova (com.). 2012. "National Action Plan for conservation of the Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus) in Bu

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama