biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Balkanintiainen (Parus lugubris)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 24.005 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Bulgaria10.00015.00020.00013,52005-201202000-2012+7.51980-2012BSPB Bird Database; Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the Protection of Birds, Co
Romania3.0009.00015.0003,82001-2013x02001-2013x01980-2012http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/biodiversitate/2011-10-20_protectia_naturii_RO_SPA_SDF_2011.pdf http://rombird.ro/ro/src
Slovenia05100,02002-2012x02001-2012x01980-2012Mihelič, T. (2013): Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije 2002-2010. Internetna baza podatkov. Spletna stran: http://www.pti

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama