biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Arotasku (Oenanthe isabellina)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 16.000 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Romania3.5009.25015.0003,92006-2012+152001-2013+45001980-2012Komaromi I., Kovacs I. 2008, Evaluarea populatiilot de pasari din Parcul National Muntii Macinului. Raport realizat pentru Admin
Bulgaria3.5006.75010.0006,12005-2012+7.52000-2012+301980-2012Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series, B

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama