biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Myrskykeiju (Oceanodroma leucorhoa)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 50.810 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Iso-Britannia36.00050.50065.00020,31998-2002-02000-2007x01980-2011Mitchell, P.I. 2004. Leach's Storm-petrel Oceanodroma leucorhoa. Pp.101-114. In: Mitchell, P.I., Newton, S., Ratcliffe, N. &
Irlanti3103103100,41998-2002x02000-2012x01980-2012Mitchell, P. Ian, Newton, S.F., Ratcliffe, N. & Dunn, T.E. (2004) Seabird populations of Britain and Ireland. Results of the Sea

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama