biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Pikkukorppikotka (Neophron percnopterus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 1.439 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja1.2701.3101.3500,32008-200801998-2011-01980-2012Del Moral, J. C. (Ed.) 2009. El alimoche común en España. Población reproductora en 2008 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid
Portugali50751000,12008-2012-7.52001-2012-251980-2012ICNF (2012). Estratégia para a conservação das aves necrófagas de Portugal – proposta em elaboração. Documento de trabalho, não
Bulgaria2945600,02005-2012-402000-2012-601980-2012Kurtev, M., P. Iankov, I. Angelov. 2007. National Action Plan for the Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) in Bulgaria, MOE
Italia89100,02011-2012-47.52000-2012-851980-2012Brichetti P & Fracasso G. 2013. Ornitologia italiana. Vol. 1/3: Pandionidae-Falconidae. Oasi Alberto Perdisa, Bologna Di Vittori

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama