biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Suula (Morus bassanus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 620.772 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Irlanti400.348400.348400.348573,62012-2012+232002-2012+631987-2012Mitchell, P. Ian, Newton, S.F., Ratcliffe, N. & Dunn, T.E. (2004) Seabird populations of Britain and Ireland. Results of the Sea
Iso-Britannia220.000220.000220.00088,52003-2004+111994-2004+391986-2003Wanless, S., Murray, S. & Harris, M. P. 2005. The status of Northern Gannet in Britain & Ireland in 2003/04. British Birds 98: 2
Saksa4244244240,12005-2009+5481998-2008+43991985-2009Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster.

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama