biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Uivelo (Mergellus albellus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 5.313 paria, joista Suomessa 70,59 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Suomi2.0003.7505.5001,12006-201202001-2012+2461986-2012Pöysä, H., Rintala, J., Lehikoinen, A., & Väisänen, R. A. (2013). The importance of hunting pressure, habitat preference and lif
Ruotsi1.1001.5502.0000,42008-201202001-2012+901980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson
Romania1013150,02008-2013x02000-2012x01980-2012SOR database Executant INCDDD Tulcea //Proiect de cercetare în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce revin ţării noastre în ceea

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama