biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Kalkkuna (Meleagris gallopavo)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 19 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Itävalta1015200,02001-201202001-2012x01980-2012BirdLife Austria, estimate on the basis of available unpublished and published population data
Iso-Britannia3440,02006-2008+01999-2011+01980-2010Holling, M. & the Rare Breeding Birds Panel. 2011. Non-native breeding birds in the United Kingdom in 2006, 2007 and 2008. Briti

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama