biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Mustalintu (Melanitta nigra nigra)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 7.991 paria, joista Suomessa 18,77 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Ruotsi5.0006.4007.8001,52008-201202001-2012+201980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson
Suomi1.0001.5002.0000,42006-201001998-201001979-2010Väisänen, Risto A., Hario, Martti & Saurola, Pertti 2011: Population estimates of Finnish birds. In: Valkama, Jari, Vepsäläinen,
Iso-Britannia5252520,02007-501996-2008-741980-2008Holling, M. & the Rare Breeding Birds Panel. 2010. Rare breeding birds in the United Kingdom in 2007. British Birds 103: 2–52.
Irlanti3939390,12012-2012-511999-2012-381987-2012Hunt, J., Heffernan, M.L., McLoughlin, D., Benson, C. & Huxley, C. (2013) The breeding status of Common Scoter, Melanitta nigra

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama