biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Valko-otsalepinkäinen (Lanius nubicus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 8.850 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Kypros4.0007.00010.00075,32007-201202001-2013x01980-2012Analysis of data from systematic monitoring of four SPA sites by the Game & Fauna service 2007-10, using Distance programme; Unp
Bulgaria1.5001.8502.2001,72005-2012+202001-2012+751980-2012IVANOV, B. 2011. The Fauna of Bulgaria. Vol. 30. AVES. Part III. Marin Drinov PH. Sofia. 412 pp. NIKOLOV, B. 2008. Masked Shrik

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama