biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Isolepinkäinen (Lanius excubitor excubitor)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 93.803 paria, joista Suomessa 15,99 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Puola23.00036.00049.00011,52008-201202000-2012x0nullChodkiewicz T., Kuczyński L., Sikora A., Ławicki Ł., Chylarecki P., Neubauer G., Meissner W., Rohde Z. 2013. Opracowanie raportu
Romania15.00032.50050.00013,62010-2013x02001-2013x01980-2012Romanian Commonbird Monitoring Programme, 2007-2012 SOR database, Milvus database
Suomi7.00015.00023.0004,42006-201202001-2012+451980-2012Bird monitoring schemes of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki.
Ruotsi4.0006.0008.0001,42008-201202001-201201980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson
Saksa2.1002.6503.2000,72005-2009+25.51998-2009-35.51985-2009Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster.
Slovakia5006508001,32000-2012-152000-2012-151980-2012Danko Štefan, Darolová Alžbeta, Krištín Anton: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, vyd. SAV Bratislava, 2002.
Viro3004005000,92008-201252001-2012-351980-2012Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb
Liettua2002503000,42008-2012+352001-2012+212.51980-2012Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt)
Latvia981572160,22000-2004x0null01994-2004Kerus V. 2011. Latvijas ligzdojoso putnu stavokla parmainas laika no 1980. lidz 2010. gadam. Promocijas darbs. Riga: Latvijas Un
Belgia90951000,32008-2012-652000-2012-72.51980-2012Database Rare and less common Breeding Birds, INBO (coord. A.Anselin), selected data Waarnemingen.be, compilation of data and en
Luxemburg3048651,82008-2012-402000-2012-701980-2012LUXOR (2013): NATUR&EMWELT - BIRD-DATABASE, LUXEMBOURG Recorder (2013): database, Musée national d’histoire naturelle, Luxembour
Itävalta1225370,02008-2012-152001-2012x01980-2012L. Sachslehner & A. Schmalzer, unpublished data, Sachslehner, L., A. Schmalzer, R. Probst & J. Trauttmannsdorf (2011): Artenschu
Unkari523400,02003-2007+2252003-2012+2251980-2012MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. Magyar Madártani és Természe
Tanska4560,02011-2011-751999-201101980-2011Nyegaard et al. (2014): Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012 - With a summary in English: Rare and threatened breedi
Italia0120,02010x02001-2012x01980-2012Aichner & Vieider pers comm

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama