biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Kiiruna (Lagopus muta muta)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 44.500 paria, joista Suomessa 14,61 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Ruotsi18.00038.00058.0008,72008-2012-532001-201201980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson
Suomi4.0006.5009.0001,92006-2010x02001-2012x01980-2012The 2010 Red List estimate.

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama